Sengers onderwijsmanagement en advies
 
Logon

Sengers Onderwijsmanagement & Advies

Sengers Onderwijsmanagement & Advies is het bedrijf van Frank Sengers. Sengers heeft een ruime ervaring in (project) management en advies. Sinds 1995 werkt Sengers voor onderwijs en overheid. Hij heeft ervaring van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs en begeeft zich op raakvlakken tussen onderwijs, opvoeding en overheid. Hij werkt samen met Eduquality, een gerenomeerde dienstverlener voor onderwijs en overheid.

Sengers  heeft een brede expertise op het gebied van management en bestuur van onderwijs. Lijnmanagement, projectmanagement maar ook bestuur en toezicht  behoren tot het werkgebied. 

Een andere werkgebied betreft het lokale onderwijs- en Jeugdbeleid.  Sengers ontwikkelt en implementeert lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. Thema’s als samenwerking onderwijs en jeugdzorg, passend onderwijs, kwaliteit, plan van scholen, onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, brede school, ict, museumeducatie en lerarentekort  kwamen tot op heden aan de orde.

Sengers voert opdrachten uit voor het primair onderwijs. Hij was schoolbestuurder en is momenteel toezichthouder in het primair onderwijs. Hij voerde opdrachten uit voor gemeentes toen zij nog school bestuurlijke taken hadden. Kwaliteitsverbetering, brede school, leerling -zorg, taalbeleid, onderwijsachterstanden, personeelsbeleid en lerarentekort zijn hierbij belangrijke thema’s. Hij startte zijn loopbaan als leraar basisonderwijs. Als manager op pabo’s was hij verantwoordelijk voor het opleiden van leraren.  Met schoolbesturen en stelde hij programma’s op voor beginnende leraren met de begeleiding en inhoudelijke en didactische scholing in de inductiefase. Voor basisscholen en voor scholen voor speciaal onderwijs stelde hij schoolplannen op. Hij heeft veel expertise op het  gebied van samenwerking tussen onderwijs en opleiding binnen opleiden in de school, leergemeenschappen en wetenschap en techniek.

Voor het hoger onderwijs kan Sengers inzet worden voor zowel lijnmanagement als projectmanagement. Daarnaast kunt u terecht voor het ontwikkelen van nieuwe curricula, vernieuwingstrajecten, kwaliteit en accreditatie en samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Voor de ontwikkeling van een expertisecentrum of contractactiviteiten kan hij u van dienst zijn.

Het komen tot passend onderwijs is een van de belangrijke opgaven van het onderwijs. Dit vraagt veel van scholen en leraren en begeeft zich tevens op  raakvlakken tussen  onderwijs, jeugdzorg, welzijn, opleiding en overheid. Vanuit verschillende opdrachtgevers werkte hij aan de zorg in en om de school.

Sengers heeft veel  expertise over vraagstukken rondom onderwijspersoneel en arbeidsmarkt.  Voor vraagstukken rondom bestuur academie, opleiden in de school, lerarenopleiding, leergemeenschappen, inductietrajecten, lerarentekort, academische opleidingsscholen, universitaire pabo, personeelsbeleid en functiedifferentiatie kunt u terecht.