Sengers onderwijsmanagement en advies
   
Logon

Hoger Onderwijs

Voor vragen op het gebied van hoger onderwijs kunt u terecht bij Sengers Onderwijsmanagement & Advies. Het gaat om:

  • Lijnmanagement,
  • Organisatieontwikkeling,
  • Projectmanagement,
  • Curriculumontwikkeling en
  • Samenwerking hogeschool en werkveld.

Sengers heeft ervaring als clustermanager van meerder opleidingen (pabo, pedagogiek, master, expertisecentrum). Hij heeft ervaring met curriculumvernieuwing van bestaande opleidingen maar ook met het ontwikkelen en positioneren van nieuwe opleidingen. In het recente verleden betrof het opleidingen op het gebied van onderwijs en opvoeding, daarvoor ook in het economische onderwijs.

Hij werkte aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Flevoland/Almere en heeft veel ervaring met samenwerkingsprojecten tussen opleiding en werkveld. Opleiden, ontwikkelen en onderzoek zijn thema’s die hij in samenhang tot stand brengt.