Sengers onderwijsmanagement en advies
   
Logon

Passend Onderwijs

Geen nieuwe, maar zeker wel actuele, uitdaging betreft de zorg in en om het onderwijs. Passend onderwijs wordt ingevoerd,  er moeten ondersteuningsplannen worden opgesteld. Gelijktijdig vindt er een decentralisatie van de jeugdzorg plaats. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor schoolbesturen en gemeenten tot samenwerking rond de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. De afstemming moet plaatsvinden in op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen gemeenten en schoolbesturen over het zorgplan. Passend onderwijs raakt niet alleen het beleidsterrein van Jeugdzorg maar ook de AWBZ, de participatiewet, leerplicht, leerling vervoer, onderwijshuisvesting en onderwijsachterstanden.

Sengers kan zowel schoolbesturen als gemeentes ondersteunen bij dit proces.

In 2013 werkte Sengers aan de 'Proeftuin Professionalisering Oost PO' in opdracht van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen. Ook in het wat verdere verleden heeft Sengers in Amsterdam samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) ondersteund en is hij betrokken geweest bij de vorming van Regionale Expertisecentra (REC). Recent werkte hij aan vernieuwing van de lerarenopleiding om leerkrachten voor te bereiden op passend onderwijs. In samenwerking tussen schoolbesturen, opleiding en gemeente realiseerde hij in Almere een inductietraject voor beginnende leraren en doorstroom naar de masteropleidingen Special Educational Needs (SEN).  Zijn ruime ervaring in het werk voor schoolbesturen, lokale overheid en opleiding stelt hij beschikbaar voor passend onderwijs.