Sengers onderwijsmanagement en advies
   
Logon

Primair Onderwijs

Ten aanzien van het primair onderwijs beschikt Sengers Onderwijsmanagement & Advies over een brede ervaring zowel op onderwijsinhoudelijke als op bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Met een achtergrond als onderwijskundige heeft hij een stevige inhoudelijke bagage.

Sengers begon zijn loopbaan als leraar basisonderwijs en werkte voor schoolbesturen en gemeenten op het gebied van primair onderwijs. Hij was bestuurder en toezichthouder in het primair onderwijs. Recentelijk  was hij als manager van een lerarenopleiding verantwoordelijk voor het opleiden van leraren (pabo en master). Hij vervulde opdrachten op het gebied van:

 • Bestuurs- en managementondersteuning,
 • Onderwijsachterstanden,
 • Schoolplannen / schoolgidsen,
 • Stichten van nieuwe scholen,
 • Voor- en vroegschoolse educatie( VVE),
 • Brede school,
 • Passend onderwijs,
 • Brede school,
 • Personeelsbeleid,
 • Functiedifferentiatie,
 • ICT,
 • Onderwijskansen,
 • Onderwijs in Allochtone levende Talen (OALT),
 • Taalbeleid,
 • Eerste opvang buitenlandse leerlingen,
 • Wetenschap & Techniek
 • Opleiden in de school,
 • Bestuurlijke verzelfstandiging,
 • Leergemeenschappen,
 • Opleiden,
 • Inductietrajecten voor beginnende leerkrachten,
 • Formatieplannen en
 • Toezicht.